กฏกติกาการแข่งขัน

ภาพรวมงานเทศกาล


เป้าหมายในการแข่งขันคือการปีนเก็บให้ได้คะแนนมากที่สุด ผู้เข้าแข่งขันและทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดจะชนะในรุ่นแข่งขันของตน การแข่งขันแบ่งออกเป็นเวลา 2 วัน วันละ 6 ชม. รวมเป็น 12 ชม.

แบ่งออกเป็น 2 รุ่นคือ

รุ่น recreational กับรุ่น open เพื่อให้ผู้แข่งขันสามารถสนุกได้กับการปีนให้สอดคล้องกับความสามารถของตัวเอง
ในทีมเดียวกันสามารถแข่งคนละรุ่นได้ เพื่อชิงรางวัลต่างๆที่มีทั้งในแบบเดี่ยวและแบบทีม

เทศกาลนี้จัดโดย Thailand Mountain Sports Club และ น้ำ ผา ป่าใหญ่ เพื่อหาทุนสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางการปีนหน้าผาที่เขาย้อย และเพื่อชักชวนชุมชนนักปีนให้ใช้เวลา และปีนผา และเจอเพื่อนนักปีนด้วยกัน การชนะการแข่งขันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ขอให้สนุกกับมันและมีเวลาที่ดีร่วมกัน

ประเภทการแข่งขัน


นักปีนทุกท่านสามารถเลือกรุ่นแข่งขันได้ตามที่ต้องการ

รุ่น Recreational: ผู้แข่งขันสามารถปีนรูทได้ในเกรด 4 - 6B+ เพื่อสามารถใช้นับเป็นคะแนน

รุ่น Open: ผู้แข่งขันสามารถปีนรูทได้ในเกรด 4 - 8B เพื่อสามารถใช้นับเป็นคะแนน

แต่ละทีมสามารถที่จะช่วยเหลือตนเอง

ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุ 16 ปี และต่ำกว่า จะต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเข้าร่วมด้วยและสามารถรับความช่วยเหลือจากผู้ปกครองได้


การนับคะแนน


การนับคะแนนจะแบ่งออกเป็นได้คะแนนเต็ม กับได้คะแนนส่วนเดียว ผู้แข่งขันต้องหลีดจากพื้นให้ถึง anchor  โดยไม่มีตกหรือ take จึงจะได้คะแนนเต็ม หากมีตกหรือ take แต่ยังสามารถปีนต่อจนถึง anchor จึงจะได้คะแนนส่วนเดียว

 • ถ้าระหว่างตก หรือ take แล้วผู้แข่งขันกลับลงพื้น จะต้องหลีดใหม่ (ห้ามหลีดต่อ) ห้ามเด้งตัวโดยให้บีเลย์เยอร์ช่วยดึง
 • ผู้แข่งขันทุกคนต้องจดบันทึกคะแนนด้วยตนเอง ผู้ร่วมทีมเซ็นต์กำกับ
 • สำหรับรูท verdon paradise แต่ละพิชท์จะถือเป็นแต่ละรูท ถ้าปีนจบทั้ง 2 พิชท์ จะได้คะแนนทั้งสองรูท
 • แต่ละผู้แข่งขันจะสามารถปีนได้เพียง 2 ครั้งในแต่ละรูท
GRADES LEAD REDPOINT LEAD WITH FALLS / Top Rope
4 - 6A 10 5
6A+ 20 10
6B 30 15
6B+ 40 20
6C 50 25
6C+ 60 30
7A 100 50
7A+ 120 60
7B 140 70
7B+ 160 80
7C 180 90
7C+ 200 100
8A 250 125
8A+ 300 150
8B 350 175
8B+ 400 200

 

การเข้าคิวและการปีน

 • ผู้แข่งขันต้องใส่รองเท้าและผูกเชือกเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถมีสิทธิ์ต่อคิว
 • สามารถ pre-clippingได้ สำหรับ bolt แรก
 • ถ้าได้คิวปีนแล้ว ต้องเริ่มปีนภายในหนึ่งนาที ไม่เช่นนั้น จะต้องผ่านและให้ทีมอื่นปีน

มารยาทในการแข่งขัน

 • คำนึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ความสนุกเป็นรอง
 • มีมารยาทที่ดีต่อผู้แข่งขันอื่นๆ แบ่งปันอุปกรณ์ อาหาร และเป็นมิตร
 • เพื่อไม่เป็นการรบกวนสมาธิของผู้แข่งขันอื่นๆ กรุณาเบาเสียงในตะโกน บอกเส้นทาง หรือร้องเชียร์เสียงดังเกินขนาด
 • ไม่จำกัดจำนวนการตกหรือ take แต่กรุณาเกรงใจผู้แข่งขันรายอื่นๆ ที่ต่อคิว เช่นถ้าตกหรือ take 3-4 ครั้งแล้ว ควรจะให้โอกาสผู้แข่งขันรายอื่น

อุปกรณ์การแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องมีอุปกรณ์ตามนี้

 • ฮาร์เนส
 • รองเท้าปีน
 • เชือกสำหรับการปีน
 • อุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนแองเคอร์
 • ควิกดรอว์ (quickdraws)
 • อุปกรณ์บีเลย์ (belay device e.g. GriGri, Black Diamond ATV)

 


กฎกติกา เพื่อความปลอดภัย

 • ใช้หลักการปฏิบัติที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานในการปีนหน้าผา 
 • ถ้าไม่ระมัดระวัง โดยมีโอกาสตกถึงพื้น หรือ เสี่ยงโดยไม่จำเป็น กรรมการผู้ตัดสิน สามารถให้ออกจากการแข่งขัน
 • ห้ามข้าม bolt ในการปีนหน้าผา
 • บีเลย์เยอร์ต้องใช้มือในการเบรคตลอดเวลาระหว่างบีเลย์ ปล่อยมือจากเบรคถือว่าไม่ปลอดภัย
 • บีเลย์เยอร์ห้ามยืนห่างจากหน้าผาเกิน 4 เมตร
 • ห้าม free soloing มิฉะนั้นจะต้องออกจากการงานเทศกาลทันที โดยไม่คืนค่าสมัครใดๆ
 • ที่ anchor ต้อง คลิป quickdraw สองตัว เพื่อจะ lower
 • ห้าม rappelling หรือ โรยตัว ตลอดการแข่งขัน ให้บีเลย์ลงเท่านั้น
 • ห้ามทำร้ายผู้แข่งขันอื่นทั้งทางคำพูด อารมณ์และร่างกาย

การบริโภคของมึนเมา

 • แอลกอฮอล์สามารถดื่มได้เฉพาะที่บริเวณร้านอาหาร ไม่อนุญาตให้ผู้แข่งขันดื่มระหว่างการแข่งขัน
 • ไม่อนุญาตให้มีและใช้สารเสพติดใดๆ ตลอดการแข่งขัน
 • ห้ามแดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
 • ห้ามขีดเขียน ทำลายส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าผาหิน เส้นทางการปีน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแคมป์
 • กรุณาเบาเสียงคุยและดนครี หลังจาก 4 ทุ่ม
 • กรุณานำขยะกลับไปทิ้งบริเวณที่แค้มป์จัดเตรียมไว้ให้
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงใดๆมาที่แค้มป์

 

หากผู้แข่งขันท่านใดมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นอันตรายต่อตัวเองหรือคนอื่น ทางทีมผู้จัดขออนุญาตเชิญออกจากงานแข่งขันและเทศกาล